Obchodní podmínky - rezervace

ČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

  1. Vzhledem k obsahu pořádaných akcí může vyplnit rezervační formulář pouze osoba starší 18 let.
  2. V případě špatného počasí v den konání akce si jako pořadatelé vyhrazujeme právo akci pořádat v kryté místnosti, přesunout akci na jiné datum, anebo akci zrušit. O změně Vás bude firma BALANCE coffee & wine informovat na sociální síti facebook, emailem nebo formou textové zprávy, kterou zašleme všem přihlášeným zákazníkům.

 

ČÁST DRUHÁ

Vyřízení rezervace

  1. Odeslaný rezervační formulář potvrdíme zákazníkovi běžně do 3-5 pracovních dní po obdržení rezervačního emailu, výjimkou mohou být letní měsíce – zákazník je však vždy individuálně informován o stavu vyřízení rezervace na danou akci.
  2. V případě rezervace na akci, která je již plně obsazena, bude zákazník informován během 3-5 pracovních dní prostřednictvím své e-mailové adresy, kterou vyplnil v rezervačním systému.

 

ČÁST TŘETÍ

Ochrana dat

  1. Veškerá data, která svěří zákazník provozovateli webových stránek www.navajn.cz, jsou chráněna před zneužitím a ukládána v bezpečné databázi.
  2. Data nejsou v žádném případě poskytována třetím osobám.
  3. Zákazník odesláním rezervačního formuláře a účastí na akci firmy BALANCE coffee & wine, uděluje svůj souhlas k pořizování fotografií jeho osoby během akce a k použití těchto fotografií v rámci propagačních materiálů firmy BALANCE coffee & wine, a to jak v hmotné podobě, tak na webových stránkách www.navajn.cz.

 

ČÁST ČTVRTÁ

Závěrečná ustanovení

  1. Obchodní podmínky webových stránek www.navajn.cz platí ve znění, které je uvedeno v den a čase odeslání elektronické objednávky.
  2. Odesláním elektronické nezávazné rezervace zákazník souhlasí se všemi ustanoveními Obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky webových stránek www.navajn.cz nabývají účinnosti dnem 01. 04. 2017.

Poslední aktualizace obchodních podmínek: 1. 1. 2019

X